Frakt: 
Totalt inkl. mva.: 
Handlekurv Gå til kassen
Fremragende
 • Sikker levering i hele Norge
 • Alle priser er inkl. mva.

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for handel på WATTOO.NO


1. Generelt

Vi anbefaler selvfølgelig at du leser våre kjøpsbetingelser før du gjennomfører kjøpet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Når du handler hos oss inngår du som kjøper en avtale med:

WATTOO.NO
c/o Athene Vat Services AS
Postboks 4691 Nydalen
0405 OSLO
[email protected]
Tlf: 21 93 53 11
Organisasjonsnummer: 911 996 987

2. Slik handler du

På nettsiden finner du ønsket vare og legger den i handlekurven. Lenken finnes i høyre hjørne. Fra handlekurven kan du gå videre til bestilling. Der vil du bli bedt om å opplyse navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, slik at vi kan sende deg varen(e) og faktura (via e-post). Opplysningene kan også brukes til å kontakte deg i forbindelse med spørsmål vedrørende din bestilling.

Etter korrekt registrering av navn og adresse må du godkjenne kjøpsbetingelsene og du blir deretter bedt om å oppgi betalingsopplysninger. Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å avvise din bestilling ved trykkfeil, prisendringer, utsolgte/utgåtte varer eller endringer i spesifikasjonene for produktet. Vi forbeholder oss også retten til å spørre etter fødselsdato for å kontrollere at våre kunder ikke er under 18 år.

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

3. Betaling

Kjøpesummen betales med bank- eller kredittkort. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. SLL heter den godkjente protokollen som krypterer dine betalingsopplysninger. Ikke på noe tidspunkt oppbevarer eller lagrer vi dine kortopplysninger.

Alle transaksjoner på WATTOO.NO foregår i NOK (norske kroner).

4. Frakt og levering

Alle varer vi sender vil få et fraktgebyr på NOK 99,- (inkl. tollavgifter) uansett varens størrelse, vekt og antall produkter.

4.1 Levering
Alle varer sendes i samarbeid med Bring. Forventet leveringstid fremkommer i varebeskrivelsen av hver enkelt vare. Vi kan ikke garantere at varen blir levert i nøyaktig samsvar med den oppgitte tidsrammen, men vi prioriterer leveringstiden høyt, og arbeider for at alle ordrer leveres til oppgitt tid. Du skal selv hente pakken på et Bring utleveringssted. Leveringstid bestemmes av produktet med lengst leveringstid.

4.2 Dine rettigheter ved forsinkelse
Dersom WATTOO.NO ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg som kjøper eller andre forhold på kjøpers side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra WATTOO.NO.

 • Oppfyllelse: Dersom WATTOO.NO ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du som kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra WATTOO.NO. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som WATTOO.NO ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for WATTOO.NO at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at WATTOO.NO oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.
 • Heving: Du kan heve avtalen med WATTOO.NO dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis WATTOO.NO ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristenløper, med mindre WATTOO.NO har sagt at WATTOO.NO ikke vil oppfylle innen fristen.
 • Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra WATTOO.NOs side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Ved forsinkelse må krav rettes til WATTOO.NO innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. WATTOO.NO kan ikke holdes ansvarlig for varer som kunden selv gir sitt samtykke til "levering uten kvittering".

4.3 Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du snarest mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til WATTOO.NO omgående.

4.4 Transportskade
I tilfelle av synlig transportskade ved utlevering av varene, skal mottagelsen nektes og WATTOO.NO kontaktes hurtigst mulig. Har du mottatt varer som er skadet i frakten, skal du likeledes kontakte WATTOO.NO omgående. Ved reklamasjon vedrørende leveringsskader, skal varen ikke brukes før reklamasjonssaken er ferdigbehandlet.

4.5 Gebyr ved uavhentede varer
Dersom kjøperen  unnlater å hente ubetalte varer, kan WATTOO.NO belaste kjøper med et gebyr + fraktkostnader (tur/retur). Gebyret dekker WATTOO.NO sine faktiske kostnader og inkludere, men er ikke begrenset til, pakking og forsending av varer, varemottak/retur, varekontroll og administrasjon. Returkostnadens størrelse vil variere med bestillingens innhold og omfang, og beregnes av WATTOO.NO. Gebyret vil dog aldri være større enn NOK 69,- pr uavhentede bestilling.

5. Reklamasjon

I tråd med norsk kjøpslov har du som kunde hos WATTOO.NO to års reklamasjonsrett på alle varer. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget den, gi WATTOO.NO melding om du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

5.1 Dine rettigheter ved mangel:

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg som kjøper eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra WATTOO.NO. WATTOO.NO dekker ingen form for utgifter i forbindelse med montering og demontering av defekte produkter. Hvis du tilkaller en installatør eller håndverker for å hjelpe deg vil det være på egen regning. Vi hjelper deg naturligvis hvis reklamasjonen blir godkjent og sender deg nye varer så fort det er muligt. Men utskifting av disse delene er på egen regning. Hvis du ikke selv kan skifte delene, må du fortelle det til oss, slik at vi kan sende deg en returlabel for den defekte varen.

 • Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at WATTOO.NO retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. WATTOO.NO kan motsette seg kravet dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder WATTOO.NO urimelige kostnader.
  WATTOO.NO skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg som kjøper, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. WATTOO.NO kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
  Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan WATTOO.NO tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom WATTOO.NO sørger for slik retting eller omlevering, kan du som kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.
 • Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du som kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.
 • Heving: I stedet for prisavslag kan du som kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
 • Erstatning: Du som kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til WATTOO.NO ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.Ved reklamasjon ønsker vi at du bruker følgende fremgangsmåte:

 • Kontakt WATTOO.NO på e-post [email protected] med informasjon om din reklamasjon.
 • Avvent vår behandling av saken. Vi forsøker å svare samtlige henvendelser ila 1-2 dager.
 • Varen sendes i retur etter avtale med WATTOO.NO sammen med kopi av original faktura.

Ved en gyldig reklamasjonssak dekker WATTOO.NO fraktomkostninger for forsendelser med Bring. Ved reklamasjon vedrørende leveringsskader, skal varen ikke brukes før reklamasjonssaken er ferdigbehandlet.WATTOO.NO dekker kun varens verdi, og ikke for installasjon eller andre utgifter i forbindelse med varen eller installasjon av denne.

WATTOO.NO's ansvar for skade på kjøperen, hans nærmeste, varer, forretningsforbindelser, etc. er begrenset til forhold, som er forårsaket av grov uaktsomhet fra WATTOO.DK's side og ansvar fastsatt i generelle, obligatoriske ansvarsregler. Indirekte tap og følgeskader dekkes ikke av WATTOO.NO.

6. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til WATTOO.NO selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Du må gi WATTOO.NO melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra deg som kjøper til WATTOO.NO om bruk av angreretten bør være skriftlig (vedlagt angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til WATTOO.NO.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til WATTOO.NO innen rimelig tid. WATTOO.NO er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag WATTOO.NO mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til WATTOO.NOs rådighet.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet, men ikke ta det i bruk. Kjøper er ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi, som følge av annen behandling enn det som er nødvendig for å bestemme varens art, egenskaper, og funksjon. Originalemballasjen utgjør en del av varens verdi. Det oppfordres til at du ikke skriver eller taper direkte på emballasjen. Det oppfordres til at varen (med original emballasje) pakkes inn i annen emballasje før retur. Kjøperen må betale kostnadene for returforsendelsen til WATTOO.NO.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av spesialfremstilte varer, varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres (inkludert kabler og ledning som selges i anbrudd (metervare)).

7. Personopplysninger

WATTOO.NO har fokus på å beskytte alle våre kunders opplysninger, og derfor ønsker vi at du skal registrere et minimum av informasjon ved bestilling for at vi kan sende varer til deg.

7.1 Hvordan vi håndterer personopplysninger hos WATTOO.NO:

 • WATTOO.NO deler ikke personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-post) til tredjepartsvirksomheter. (Med unntak av Bring og andre logistikkpartnere for levering).
 • Du har mulighet for helt anonyme besøk på www.wattoo.no. Det er bare når du selv skriver inn personopplysninger at dette blir registrert.
 • Du kan når som helst kontakte WATTOO.NO ([email protected]) og få opplyst hvilke personopplysninger WATTOO.NO har registrert om deg og evt. få dem slettet (jf. Personopplysningsloven).
 • WATTOO.NO får aldri adgang til informasjon vedrørende betalingskort. Alle transaksjoner blir behandlet kryptert av Epay A/S.
 • Det danske moderselskapet WATTOO.DK A/S er ansvarlig for oppbevaring av samtlige personopplysninger. 

Du finner Personopplysningsloven her: http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html

7.2 Hvilke personopplysninger samles inn av WATTOO.NO?
Når du bestiller varer på WATTOO.NO må du oppgi den informasjonen vi trenger for å levere bestillingen til din adresse, samt e-postadresse for å sending av faktura. Dette gjøres på bestillingssiden.
Personopplysningene du oppgir vil bli lagret hos WATTOO.NO og WATTOO.DK A/S i 5 år (med mindre du kontakter oss og ber om å få de slettet).
WATTOO.NO benytter seg av statistikkverktøyet Google Analytics for anonymt å kunne samle informasjon om de besøkenes adferd, mest populære sider o.l. Dette gjøres for å optimere opplevelsen av nettsiden og markedsføringen, og for å gjøre det så enkelt som mulig å benytte seg av funksjonene på nettsiden.

7.3 Cookies
WATTOO.NO bruker cookies for å utføre bedre service for deg som kunde. En cookie er en liten tekstfil eller informasjonskapsler, som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. F. eks brukes det en cookie til å huske hvilke varer du har lagt i handlevognen før bestilling. Google Analytics og AD-partnere bruker også cookies for å måle resultatet av vår markedsføring og tilpasse den.Du kan til enhver tid velge bort cookies fra din harddisk, men dette gjør at dine personlige innstilinger forsvinner. Les mer her.

8. Eventuelle konflikter

WATTOO.NO vil alltid strekke seg langt for å forsøke å løse eventuelle tvister med våre kunder i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Vi tar forbehold om prisfeil, utgåtte varer og varer som er i restordre. WATTOO.NO kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og evt. kostnader grunnet forsinkelser. Heller ikke i tilfeller av feilleverte varer eller defekte varer.